Aktuālie projekti / Active projects

 Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds (EUR 29 000)

Projekta ilgums: 01.06.2017. – 31.06.2018.

Komanda: Ilga Kokorīte, Linda Uzule, Dāvis Ozoliņš, Lelde Ozoliņa

Projekta mērķis ir sekmēt makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa novērtēšanas sistēmā, jo aļģu sabiedrības ir labs eitrofikācijas rādītājs. Lai sasniegtu šo mērķi, tiks izvērtētas iespējas Lielbritānijā izstrādāto RAPPER metodi (“Rapid Assessment of PeriPhyton Ecology in Rivers”) adaptēt Latvijas apstākļiem.

 


Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumu ietekmes uz bioloģiskajiem ūdens ekoloģiskās kvalitātes kritērijiem novērtējums

Finansētājs: Silava (EUR 41 900)

Projekta ilgums: 01.2017. – 12.2020.

Komanda: Dāvis Ozoliņš, Agnija Skuja, Linda Uzule

 


Piedalīšanās CELLDEX projektā 

Laboratorijas pētnieces Agnija Skuja un Ilga Kokorīte piedalās Oklendas Universitātes asociētā profesora Skota Tiegsa vadītā globālā projektā. Tā mērķis ir salīdzināt organiskā materiāla noārdīšanās gaitu mazajās upēs un to piekrastēs  visos Zemeslodes biomos. Lai to paveiktu, projektā ir iesaistījušies vairāk nekā 170 partneri no vairāk nekā 50 valstīm.

Skots Tiegss katram partnerim ir izsūtījis speciālas kokvilnas strēmelītes, kas kalpos kā standarttests. Tās ir jāieliek 4 cilvēka darbības mazietekmētās mazajās upēs un to piekrastēs un jāatstāj uz mēnesi. Vēlāk šīs strēmelītes tiek sūtītas uz ASV, kur laboratorijā tās tiks analizētas

Participation in the CELLDEX project

Our group is collaborating with Scott Tiegs from the Oakland University, participating in a large- scale project. The goal of the project is to compare riparian and in-stream decomposition across all of the Earth’s major biomes using a standardized cotton-strip assay.

Each partner will receive the cotton strips, which have to be incubated in 4 reference streams for about one month and mailed back to Scott Tiegs.  Then a tensile-strength measurements (tensile strength characterizes a decomposition rates) will be performed.


 

 

Pabeigtie projekti / Completed projects

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.