Noslēdzies projekts “Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrādes pēc makrozoobentosa organismiem”

30. oktobrī noslēdzies LVAFA atbalstīts projekts “Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma metodes izstrādes pēc makrozoobentosa organismiem”. Projekta rezultātā ir izstrādāta nacionālā metode distrofu ezeru vērtēšanai pēc bentiskajiem bezmugurkaulniekiem un izveidots …

Uzsākts projekts par distrofo ezeru ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanu pēc makrozoobentosa organismiem

Projekta mērķis ir izstrādāt nacionālo metodi distrofo ezeru kvalitātes novērtēšanai, izmantojot makrozoobentosa organismus un noteikt kvalitātes klašu robežas Latvijas distrofajiem ezeriem pēc makrozoobentosa organismiem. Distrofiem ezeriem raksturīga dabiski zema bioloģiskā …

Projekta “Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai” noslēguma seminārs

21. jūnijā notika LVAFA atbalstītā projekta “Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana”  noslēguma seminārs. Tajā Hidrobioloģijas laboratorijas speciālisti iepazīstināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, kā …

Seminārs “Vides faktoru ietekmes novērtējums virszemes ūdeņu ekosistēmās”

Šī gada 27. septembrī Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 702.auditorijā plkst.10.30 Latvijas – Ukrainas sadarbības projekta „Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi novērtēšana ar multimarķieriem” ietvaros notiks seminārs “Vides faktoru ietekmes …

Mūsu pētnieki piedalās Latvijas biotopu kartēšanā

Laboratorijas pētnieki un biotopu eksperti  Linda Uzule un Dāvis Ozoliņš piedalās Latvijas biotopu kartēšanā jeb dabas skaitīšanā. Par to, kā notiek saldūdens biotopu kartēšana,  vēstīts avīzes “Saldus zeme” 13.jūlija numurā …

Uzsākts projekts par makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa vērtēšanā

Bioloģijas institūtā ir uzsākts Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts “Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana”. Projekta mērķis ir sekmēt makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa …

Jolanta Jēkabsone iegūst balvu Nordic Water 2016 konferencē!

No 8. līdz 10. augustam Kauņā notika XXIX Ziemeļvalstu Hidroloģijas konference Nordic Water 2016, kur Hidrobioloģijas laboratorijas jaunā pētniece Jolanta Jēkabsone ieguva balvu par labāko studenta stenda ziņojumu.  Jolantas stenda referāta …

Apsveicam mūsu jauno pētnieci Lindu!

    5. jūlijā Bioloģijas institūta Zinātniskās padomes sēdē pētnieces amatā tika ievēlēta Linda Uzule. Apsveicam kolēģi ar šo sasniegumu!  

Laboratorijas pētnieki piedalās NetLake un GLEON18 sanāksmē

Hidrobioloģijas laboratorijas pētnieces Ilga Kokorīte un Laura Grīnberga piedalījās apvienotajā COST Akcijas NetLake noslēguma un GLEON18 sanāksmē, kas notika no 4. līdz 8.jūlijam Austrijā, Gamingā. Šī vieta ir ievērības cienīga …

COST Akcija NetLake Rīgā

Darba grupas dalībnieki uz Dabaszinātņu akadēmiskā centra jumta.