Seminārs “Vides faktoru ietekmes novērtējums virszemes ūdeņu ekosistēmās”

Šī gada 27. septembrī Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 702.auditorijā plkst.10.30 Latvijas – Ukrainas sadarbības projekta „Hidroelektrostaciju ietekmes uz vidi novērtēšana ar multimarķieriem” ietvaros notiks seminārs “Vides faktoru ietekmes …

Mūsu pētnieki piedalās Latvijas biotopu kartēšanā

Laboratorijas pētnieki un biotopu eksperti  Linda Uzule un Dāvis Ozoliņš piedalās Latvijas biotopu kartēšanā jeb dabas skaitīšanā. Par to, kā notiek saldūdens biotopu kartēšana,  vēstīts avīzes “Saldus zeme” 13.jūlija numurā …

Uzsākts projekts par makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa vērtēšanā

Bioloģijas institūtā ir uzsākts Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts “Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana”. Projekta mērķis ir sekmēt makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa …

Jolanta Jēkabsone iegūst balvu Nordic Water 2016 konferencē!

No 8. līdz 10. augustam Kauņā notika XXIX Ziemeļvalstu Hidroloģijas konference Nordic Water 2016, kur Hidrobioloģijas laboratorijas jaunā pētniece Jolanta Jēkabsone ieguva balvu par labāko studenta stenda ziņojumu.  Jolantas stenda referāta …

Apsveicam mūsu jauno pētnieci Lindu!

    5. jūlijā Bioloģijas institūta Zinātniskās padomes sēdē pētnieces amatā tika ievēlēta Linda Uzule. Apsveicam kolēģi ar šo sasniegumu!  

Laboratorijas pētnieki piedalās NetLake un GLEON18 sanāksmē

Hidrobioloģijas laboratorijas pētnieces Ilga Kokorīte un Laura Grīnberga piedalījās apvienotajā COST Akcijas NetLake noslēguma un GLEON18 sanāksmē, kas notika no 4. līdz 8.jūlijam Austrijā, Gamingā. Šī vieta ir ievērības cienīga …

COST Akcija NetLake Rīgā

Darba grupas dalībnieki uz Dabaszinātņu akadēmiskā centra jumta.  

1. februārī notiks konference “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība”

Šī gada 1. februārī plkst. 9:30 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, 108 auditorijā sāksies LU 74. konferences sekcija “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība”. To vadīs asoc.prof. Maija Balode, Dr.biol. Ivars Druvietis un …

1.-3. februārim Rīgā notiks COST darba grupas sanāksme

No 1. līdz 3. februārim Rīgā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 notiks COST Akcijas “Networking Lake Observatories in Europe” (NetLake) darba grupas un vadības grupas sanāksme. Tajā paredzēts apspriest NetLake …