Monthly Archives: July 2017

Mūsu pētnieki piedalās Latvijas biotopu kartēšanā

Laboratorijas pētnieki un biotopu eksperti  Linda Uzule un Dāvis Ozoliņš piedalās Latvijas biotopu kartēšanā jeb dabas skaitīšanā. Par to, kā notiek saldūdens biotopu kartēšana,  vēstīts avīzes “Saldus zeme” 13.jūlija numurā …

Uzsākts projekts par makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa vērtēšanā

Bioloģijas institūtā ir uzsākts Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts “Makroskopisko aļģu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanai: metodes attīstīšana”. Projekta mērķis ir sekmēt makroskopisko aļģu izmantošanu upju ekoloģiskā stāvokļa …