IMG_1278 IMG_1310

Mūsu adrese: Miera iela 3, Salaspils, LV-2169

 

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas darbība saistīta ar Latvijas virszemes ūdeņu izpēti. Galvenās pētījumu tēmas ietver:

  • kompleksus hidroķīmiskos un hidrobioloģiskos pētījumus Latvijas upēs, ezeros un ūdenskrātuvēs;
  • bioloģiskās daudzveidības pētījumus Latvijas saldūdens ekosistēmās
  • biogēno elementu, dabiskas izcelsmes organisko vielu un piesārņojošo vielu plūsmas un ietekmi uz saldūdeņu ekosistēmām;

Laboratorijas personāls ir iesaistīts Latvijas virszemes ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas metožu izstrādē un interkalibrācijā.

Pēdējos gados veikti intensīvi purvu ekosistēmu pētījumi.

 

Sadarbības partneri

 


Our address: Miera Street 3, Salaspils, LV-2169, Latvia

 

The Laboratory of Hydrobiology is a structural unit of the Institute of Biology (University of Latvia).

  • The main research topics of the Laboratory includes:
  • complex hydrobiological and hydrochemical studies of rivers, lakes and reservoirs in Latvia;
  • biodiversity studies in the freshwater hydroecosystems;
  • flows of nutrients, natural organic matter and pollutants and their impact on the ecosystems of Latvian freshwater.

Currently our researchers are involved in the elaboration of methods for the assessment of freshwater ecological quality according to the requirements of the Water Framework Directive.

Studies of bog and wetland ecosystems have also been a subject of our Laboratory.

 

Collaborators

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.