Monthly Archives: January 2016

1. februārī notiks konference “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība”

Šī gada 1. februārī plkst. 9:30 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, 108 auditorijā sāksies LU 74. konferences sekcija “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība”. To vadīs asoc.prof. Maija Balode, Dr.biol. Ivars Druvietis un …

1.-3. februārim Rīgā notiks COST darba grupas sanāksme

No 1. līdz 3. februārim Rīgā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 notiks COST Akcijas “Networking Lake Observatories in Europe” (NetLake) darba grupas un vadības grupas sanāksme. Tajā paredzēts apspriest NetLake …