No 1. līdz 3. februārim Rīgā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1 notiks COST Akcijas “Networking Lake Observatories in Europe” (NetLake) darba grupas un vadības grupas sanāksme. Tajā paredzēts apspriest NetLake noslēguma sanāksmes organizēšanu, kas notiks šī gada jūlijā Lincā, Austrijā. Tā notiks kopā ar GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network) lielo pasākumu.

NetLake mērķis ir apvienot Eiropas pētniekus un zinātniskās institūcijas, kas ir ieinteresētas attīstīt sensoru izmantošanu in-situ mērījumu veikšanai iekšzemes ūdeņos. Vairāk informācijas par projekta uzdevumiem, partneriem un rezultātiem var atrast šeit: LINK

Print Friendly, PDF & Email

Category: Uncategorized

About the Author


Comments are closed.